Altes Archiv (Akten ausserhalb des Registraturplans)

1.1 Referenskod
A
1.2 Titel

Altes Archiv (Akten ausserhalb des Registraturplans)

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

7.1 Arkivarie

Raffaela Lütolf

7.3 Datum förteckningen upprättades

08.10.2013