D.01.1a.1 Prot_OGV_19510601 (1951)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.