N.03.48.4 Bruggertor

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.