Porträts: Bertha und Max Borsinger-Walser

1.1 Referenskod
N.85.12.2.1
1.2 Titel

Porträts: Bertha und Max Borsinger-Walser

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

1 cm

3.1 Beskrivning och Struktur

Enthält auch Bilder von Maria Borsinger, Lina Truttmann-Borsinger (1842-1926)